Gure pribatutasun politika

Datu pertsonalak babesteari dagokionez indarrean dagoen legedia betez, jakinarazten dizugu erabiltzaileak emandako datu pertsonalak Etxarri Aranazko Udalaren ardura den fitxategi batean bildu direla, zu eta Etxarri Aranazko Udalaren Kultura Zerbitzuen arteko komunikazioak kudeatzeko. Datu horietan sartu, zuzendu, ezereztu eta aurka egiteko eskubideaz baliatzeko helbide hautara jo beharko duzu: kultura@etxarriaranatz.eus, udala@etxarriaranatz.eus (Datu Pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa).
JAKINARAZPENAK. Erabiltzaileek Etxarri Aranazko Udaleko Kultura Zerbitzura igorritako komunikazio eta jakinarazpen guztiak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako, baldin eta Etxarri Aranazko Udaleko Kultura Zerbitzura jakinarazpena bidaltzeko ondoko modu hauetako bat erabili badute:
- Postaz bidalita, helbide honetara: Kale Nagusia 10, 31.820 Etxarri Aranatz
-Telefono zenbaki hauetara deituta: 948460930 / 948460004
-E-mail bat bidalita, honako helbide hauetara: kultura@etxarriaranatz.eus, udala@etxarriaranatz.eus
Era berean, Etxarri Aranazko Udaleko Kultura Zerbitzuak erabiltzaileari egiten dizkion jakinarazpenak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako, baldin eta modu hauetakoren bat erabiltzen bada:
- Jakinarazpena erabiltzaileak Kultura Zerbitzuari aldez aurretik adierazi dion helbidera bidaliz gero.
- Erabiltzaileak Kultura Zerbitzuari aldez aurretik adierazi dion telefonora deituta edo fax-zenbakira deituta.
- Jakinarazpena erabiltzaileak Kultura Zerbitzuari aldez aurretik adierazi dion posta-elektronikora bidali badio.
Beraz, jakinarazpenak egin ahal izateko, erabiltzaileak adierazi behar du emandako datu guztiak oraingoak eta egiazkoak direla, eta aldaketarik egonez gero, horren berri eman beharko dio ezinbestean kultura zerbitzuari.
LEGEDIA ETA JURISDIKZIOA. Lege-ohar honi Espainiako legedia aplikatuko zaio, eta web honek eragin ditzakeen demandez arduratzeko jurisdikzioa Nafarroako auzitegi eta epaitegietakoa izango da. Erabiltzaileak espresuki uko egingo dio egokitzen ahal zaion beste edozein eskumeni.

Itxi leihoa